September

Ballymena UnitedvsHW Welders19/09/18 - 7:45 pmCo. Antrim Shield
CliftonvillevsBallymena United22/09/18 - 3:00 pmPremiership
ColerainevsBallymena United25/09/18 - 7:45 pmPremiership
LinfieldvsBallymena United29/09/18 - 3:00 pmPremiership

October

Ballymena UnitedvsNewry City06/10/18 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsHW Welders09/10/18 - 7:45 pmBetMcLean League Cup
InstitutevsBallymena United13/10/18 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsDungannon Swifts20/10/18 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsCrusaders27/10/18 - 3:00 pmPremiership

November

Ballymena UnitedvsGlenavon02/11/18 - 7:35 pmPremiership
GlentoranvsBallymena United10/11/18 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsCliftonville17/11/18 - 3:00 pmPremiership
Newry CityvsBallymena United23/11/18 - 8:00 pmPremiership

December

Ballymena UnitedvsLinfield01/12/18 - 3:00 pmPremiership
Warrenpoint TownvsBallymena United08/12/18 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsInstitute15/12/18 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsArds22/12/18 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsColeraine26/12/18 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsNewry City29/12/18 - 3:00 pmPremiership

January

CrusadersvsBallymena United01/01/19 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsDungannon Swifts12/01/19 - 3:00 pmPremiership
GlenavonvsBallymena United19/01/19 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsArds26/01/19 - 3:00 pmPremiership

February

InstitutevsBallymena United09/02/19 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsCliftonville15/02/19 - 7:45 pmPremiership
LinfieldvsBallymena United23/02/19 - 3:00 pmPremiership

March

ColerainevsBallymena United09/03/19 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsGlentoran16/03/19 - 3:00 pmPremiership
Ballymena UnitedvsWarrenpoint Town23/03/19 - 3:00 pmPremiership