Highlights: Ballymena United 1-1 Institute

23 Nov 2019
https://www.bbc.co.uk/sport/av/northern-ireland/50533028